Explorer to zło

Ostatnio testowałem adres http://localhost pod Internet Explorer 8 i co wyszło? wszystkie cookies zostały zablokowane mimo zerowych zabezpieczeń z vhostem i innymi wynalazkami z błędem:

Nie można odnaleźć zasad prywatności dla http://localhost/www/. Aby wyświetlić te zasady prywatności witryny, połacz się bezpośrednio ze stroną.

Jedynym rozwiązaniem jest spreparowania URL do formatu http://moj.local.host – trzeba stworzyć tzw. Domenę Trzeciego Poziomu

Zmodyfikować plik hosts,

127.0.0.10 moj.local.host

Zmodyfikować plik http-vhosts.conf (XAMPP)

<VirtualHost moj.local.host:80>
 DocumentRoot "D:/sciezka/do/www"
 ServerName moj.local.host
 ServerAlias www.moj.local.host
</VirtualHost>

z resztą.. to jedno z wielu rozwiązań, i częściowo skuteczne. Można próbowac takżę zbudowac alias z końcówką  .local, np.: http://myweb.local