bigbluebutton: how to download latest version?« Wróć do listy pytań

xenial-220
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 25/04/2020 11:27
0

use xenial-220-beta

example :


RUN echo "deb http://ubuntu.bigbluebutton.org/xenial-220-beta bigbluebutton-xenial main " | tee /etc/apt/sources.list.d/bigbluebut$
RUN wget http://ubuntu.bigbluebutton.org/repo/bigbluebutton.asc -O- | apt-key add -
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 25/04/2020 11:28