C# - safe access from many threads to one file« Wróć do listy pytań

code example
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 27/02/2019 11:48
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
        static ReaderWriterLock locker = new ReaderWriterLock();
        public void addToTargetFile(string text)
        {
            locker.AcquireWriterLock(3000);
            try
            {
                using (StreamWriter sw = File.AppendText(target_file))
                {
                    sw.WriteLine(text);
                }
            }
            finally
            {
                locker.ReleaseWriterLock();
            }
        }
    static ReaderWriterLock locker = new ReaderWriterLock();
    public void addToTargetFile(string text)
    {
      locker.AcquireWriterLock(3000);
      try
      {
        using (StreamWriter sw = File.AppendText(target_file))
        {
          sw.WriteLine(text);
        }
      }
      finally
      {
        locker.ReleaseWriterLock();
      }
    }
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 27/02/2019 11:49