C#, WPF NotifyIcon, example« Wróć do listy pytań

how to init
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 06/03/2020 10:20
0

Add icon to resources (project – properties – resources – add icon )

      TaskbarIcon tb = new TaskbarIcon();
      tb.ToolTipText = "Test test test";
      tb.Icon = (Icon)Properties.Resources.my_icon_from_resources;
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 06/03/2020 10:21