C#, WPF, webbrowser, detect new window open« Wróć do listy pytań

NewWindow event
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 12/01/2020 16:09
0
      SHDocVw.IWebBrowser2 axBrowser = typeof(WebBrowser).GetProperty("AxIWebBrowser2", BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic).GetValue(web, null) as SHDocVw.IWebBrowser2;
      ((SHDocVw.DWebBrowserEvents_Event)axBrowser).NewWindow += OnWebBrowserNewWindow;


    private void OnWebBrowserNewWindow(string URL, int Flags, string TargetFrameName, ref object PostData, string Headers, ref bool Processed)
    {
      Processed = true;
      MessageBox.Show("TEST");
    }

Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 12/01/2020 16:09