error: type qualifiers ignored on cast result type [-Werror=ignored-qualifiers]« Wróć do listy pytań

compile
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 02/12/2019 10:34
0

add

-Wno-ignored-qualifiers

to compiler arguments

example:

--with-cc-opt='-O2 -fstack-protector-strong -Wformat -Wno-ignored-qualifiers' 
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 02/12/2019 10:35