Fatal error: 'break' not in the 'loop' or 'switch' context in PHPExcel/PHPExcel/Calculation/Functions.php on line 581« Wróć do listy pytań

quick fix
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 27/11/2019 08:47
0

1. open file PHPExcel/Calculation/Functions.php
2. go to line 581 and remove this line that contains ”break;”
3. save

done.

Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 27/11/2019 08:48