fcm.googleapis.com/fcm/send, topics: InvalidRegistration« Wróć do listy pytań

error
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 24/09/2020 09:10
0

— JSON: —
”to”: ”/myalerts/blabla” – wrong
”to”: ”/articles/articles” – wrong
”to”: ”/topics/article” – good

— FIREBASE console, www: —
topic: article – good
topic: /topics/article – wrong

— ANDROID —
FirebaseMessaging.getInstance().subscribeToTopic(”/topics/article”)

Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 24/09/2020 09:25