how to dial from Asterisk console CLI« Wróć do listy pytań

how to dial from Asterisk console CLI
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 08/12/2015 16:36
0

1. open console ”asterisk -r”
2. type ”console dial number”

got

1
chan_oss.c:488 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such file or directory
chan_oss.c:488 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such file or directory

error?

then before pt 1. type apt-get install alsa-oss

Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 08/12/2015 16:37