How to mount FreebSD/Raid/UFS filesytem under windows?« Wróć do listy pytań

How to mount FreebSD/Raid/UFS filesytem under windows?
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 10/08/2015 06:45
0

Get UFS2TOOL from http://ufs2tools.sourceforge.net and follow instructions

Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 10/08/2015 06:53