Installing VirtualBox Guest Addons on Ubuntu« Wróć do listy pytań

fast way using apt-get
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 18/03/2017 10:36
0

sudo apt-get update
sudo apt-get install virtualbox-guest-dkms
sudo apt-get install virtualbox-guest-additions-iso

styll not working?
1. download linux headers, apt-get install linux-headers-generic
2. mount cd rom with guest additions from vbirtualbox
3. open cd rom (check mount command)
4. ./VBoxLinuxAdditions.run

Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 18/03/2017 12:22