Jak przyspieszyć datagridview ? how to speed up datagridview – optimize drawing time« Wróć do listy pytań

Jak przyspieszyć datagridview ? how to speed up datagridview – optimize drawing time
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 30/07/2015 20:11
0
typeof(DataGridView).InvokeMember(
"DoubleBuffered",
BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance | BindingFlags.SetProperty,
null,
DVG_PODRECZNIKI,
new object[] { true });

+ Wyłącz wszelkie autosize i style

Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 30/07/2015 20:13