laravel: queue job not refreshing script« Wróć do listy pytań

still starting old code
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 04/12/2019 09:27
0
php artisan queue:restart
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 04/12/2019 09:27