laravel, stop chrome dusk test, show browser without close« Wróć do listy pytań

help
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 05/10/2020 10:17
0

1. solution
edit \tests\DuskTestCase.php and disable headless mode

    $options = (new ChromeOptions)->addArguments([
//      '--disable-gpu',
//      '--headless',
      '--window-size=1920,1080',
    ]);

now add pause(99999) to any test

      $browser->visit(route('auth.user.profile',$user))
        ->press('Save')
        ->storeSource('analiza.html')
        ->pause(999999)
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 05/10/2020 10:27