NGINX - change phpmyadmin location and alias« Wróć do listy pytań

example
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 01/05/2020 09:27
0

example for php-fpm (inside server { } )

location /padmin/ {
      alias /usr/share/phpmyadmin/;
 }

location ~ ^/padmin/(.+\.php)$ {
    alias /usr/share/phpmyadmin/;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$1;
    include fastcgi_params;
  }
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 01/05/2020 09:28