passwd not working, Error in service module« Wróć do listy pytań

passwd: entry inconsistent passwd: pam_chauthtok(): Error in service module
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 24/09/2019 13:26
0
pwd_mkdb /etc/master.passwd
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 24/09/2019 13:27