powerpoint, vba, text frame, vertical align, middle« Wróć do listy pytań

example visual basic code
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 09/10/2020 08:50
0
       Dim tekst
       Set tekst = ActivePresentation.Slides(i).Shapes(1)
        If tekst.HasTextFrame Then
            
            With tekst.TextFrame
             .VerticalAnchor = msoAnchorMiddle
            End With

....
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 09/10/2020 08:51