powershell - select files modified X hours ago and copy them« Wróć do listy pytań

example script, ps1
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 23/04/2021 22:50
0
#select files older than 2 hours
$date = Get-Date
$start_date = $date.AddHours(-2) 

#cleanup destination directory
Remove-Item MY_DESITNATION_DIR\* -Recurse

#copy
Get-ChildItem -Path Backup -File |
  Where-Object { $_.LastWriteTime -gt $start_date } |
  ForEach-Object {
    Copy-Item -Path MY_SOURCE_DIR\$_ -Destination 'MY_DESITNATION_DIR' 
  }
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 23/04/2021 22:52