Squid, FATAL: The ssl_crtd helpers are crashing too rapidly, need help!« Wróć do listy pytań

error during start
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 03/02/2016 01:01
0

try that

1
2
3
4
5
/etc/init.d/squid3 stop 
rm -rf /var/lib/ssl_db 
/usr/lib/squid3/ssl_crtd -c -s /var/lib/ssl_db 
chown -R proxy:proxy /var/lib/ssl_db 
/etc/init.d/squid3 start 
/etc/init.d/squid3 stop 
rm -rf /var/lib/ssl_db 
/usr/lib/squid3/ssl_crtd -c -s /var/lib/ssl_db 
chown -R proxy:proxy /var/lib/ssl_db 
/etc/init.d/squid3 start 
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 03/02/2016 01:01