task scheduler, powershell script is running forever« Wróć do listy pytań

Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 27/05/2020 11:23
0

script:

C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

arguments:

-ExecutionPolicy Bypass –NoProfile –Command "& {C:\myscript.ps1; exit $LastExitCode}" > C:\mylogtask.log
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 27/05/2020 11:23