VBS - find first free row« Wróć do listy pytań

excell
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 15/11/2018 11:18
0

Based on H column

1
2
3
Dim my_row, free_pos
Set ws = Worksheets("my_sheet")
Set free_pos = ws.Range("H" & ws.Range("H" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
Dim my_row, free_pos
Set ws = Worksheets("my_sheet")
Set free_pos = ws.Range("H" & ws.Range("H" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 15/11/2018 11:19