VUE.JS - default value from attr?« Wróć do listy pytań

how to set initial value of data
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 28/08/2018 09:56
0

workaround, approach 1.

1
2
3
4
    data: {
        myVar1: parseInt(document.querySelector("input[name=value]").value),
        myVar2: parseInt(document.querySelector("#idOfMyObject").getAttribute("atrributeName")),
    },
  data: {
    myVar1: parseInt(document.querySelector("input[name=value]").value),
    myVar2: parseInt(document.querySelector("#idOfMyObject").getAttribute("atrributeName")),
  },
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 28/08/2018 09:57