winbinddconnectionsKinit failed: Preauthentication failed, NT_STATUS_ACCESS_DENIED« Wróć do listy pytań

winbinddconnectionsKinit failed: Preauthentication failed, NT_STATUS_ACCESS_DENIED
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 02/09/2015 08:04
0

Edit /etc/nsswitch.conf and add winbind object

1
2
3
passwd:         compat winbind
group:          compat winbind
shadow:         compat
passwd:     compat winbind
group:     compat winbind
shadow:     compat

Set Permissions so the proxy user account can read /var/run/samba/winbindd_privileged.

1
2
3
gpasswd -a proxy winbindd_priv
net ads join -U Administrator
wbinfo -t
gpasswd -a proxy winbindd_priv
net ads join -U Administrator
wbinfo -t
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 02/09/2015 08:07