windows - remote change timezone« Wróć do listy pytań

using pxexec and tzutil
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 02/07/2018 08:19
0

how to check current time on remote pc?

1
net time \\COMPUTER-NAME
net time \\COMPUTER-NAME
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 02/07/2018 09:39
0

1. list timezones using tzutil /l
2. then set timezone on remote pc

1
PsExec.exe \\REMOTE-PC TZUTIL /s "W. Europe Standard Time"
PsExec.exe \\REMOTE-PC TZUTIL /s "W. Europe Standard Time"

3. after success this should appear

1
TZUTIL exited on k-st42 with error code 0.
TZUTIL exited on k-st42 with error code 0.
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 02/07/2018 08:20