youtube-dl.exe, windows, download playlist to separate directory« Wróć do listy pytań

windows issue
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 15/01/2019 13:24
0

1.create bat file
2.

1
2
3
@echo off
set /p YTURL="URL: "
youtube-dl.exe %YTURL% --ignore-errors -f bestvideo+bestaudio -o "Z:\You Tube\Playlists\%%(playlist_title)s\%%(title)s-%%(id)s.%%(ext)s"
@echo off
set /p YTURL="URL: "
youtube-dl.exe %YTURL% --ignore-errors -f bestvideo+bestaudio -o "Z:\You Tube\Playlists\%%(playlist_title)s\%%(title)s-%%(id)s.%%(ext)s"
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 15/01/2019 13:24