batch - foreach pc on csv/txt file command« Wróć do listy pytań

execute
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 02/07/2018 09:40
0
1
2
3
4
5
@echo off
for /f %%a in (pc.csv) do (
echo checking pc time %%a
net time \\%%a
)
@echo off
for /f %%a in (pc.csv) do (
echo checking pc time %%a
net time \\%%a
)
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 02/07/2018 09:53