C#, cannot sort custom list for datagridview« Wróć do listy pytań

how? to sort
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 15/11/2015 22:23
0

easy and fast way : use BindingListView DLL from http://blw.sourceforge.net/

1
2
3
List alot = GetSomething();
BindingListView view = new BindingListView(alot);
dataGridView1.DataSource = view;
List alot = GetSomething();
BindingListView view = new BindingListView(alot);
dataGridView1.DataSource = view;
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 15/11/2015 22:25