discord.js - show diferrence betwen roles array« Wróć do listy pytań

node.js
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 03/12/2019 14:07
0
	var result3 = _(old_roles) 
    .differenceBy(new_roles, 'id','name')
    .map(_.partial(_.pick, _, 'id','name'))
    .value();
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 03/12/2019 14:08