jqgrid - getLocalRow false response?« Wróć do listy pytań

using ajax
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 25/06/2018 12:29
0

because of ajax you have to use getRowData

1
var localData =  $self.getRowData(selRowId);
var localData =  $self.getRowData(selRowId);
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 25/06/2018 12:32