Missing required library libglut.so« Wróć do listy pytań

cannot install
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 13/11/2015 22:45
0
1
sudo apt-get install freeglut3-dev build-essential libx11-dev libxmu-dev libxi-dev libgl1-mesa-glx libglu1-mesa libglu1-mesa-dev
sudo apt-get install freeglut3-dev build-essential libx11-dev libxmu-dev libxi-dev libgl1-mesa-glx libglu1-mesa libglu1-mesa-dev
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 13/11/2015 22:46