Package 'chromium-browser' has no installation candidate« Wróć do listy pytań

how to install
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 22/07/2019 00:13
0
1
2
 wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
 dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb; apt-get -fy install
 wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
 dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb; apt-get -fy install
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 22/07/2019 00:13