Server sent passive reply with unroutable address. Using server address instead.« Wróć do listy pytań

vsftpd, google
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 30/06/2019 18:47
0

add to nano /etc/vsftpd.conf

1
2
3
4
5
pasv_enable=Yes
pasv_max_port=10100
pasv_min_port=10090
port_enable=YES
pasv_address= EXTERNAL_SERVER_IP
pasv_enable=Yes
pasv_max_port=10100
pasv_min_port=10090
port_enable=YES
pasv_address= EXTERNAL_SERVER_IP
Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 30/06/2019 18:48