C#, richTextBox remove all new lines« Wróć do listy pytań

example
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 10/05/2019 20:51
0

richTextBox1.Text = Regex.Replace(richTextBox1.Text, @”[\u000A\u000B\u000C\u000D\u2028\u2029\u0085]+”, string.Empty);

Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 10/05/2019 20:51