linux, PDF to flatten PDF« Wróć do listy pytań

pdf to image pdf
Wysłane przez mrmucha
Zadane przez 03/10/2018 08:26
0
1
gs -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/ebook -sOutputFile=out.pdf in.pdf
gs -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/ebook -sOutputFile=out.pdf in.pdf

-dPDFSETTINGS=/screen – low quality 70dpi
-dPDFSETTINGS=/ebook – better quality 15dpi
-dPDFSETTINGS=/prepress – 300dpi
-dPDFSETTINGS=/printer – print optimized 300dpi

Wysłane przez mrmucha
Odpowiedziane 03/10/2018 08:31