Rasbbery PI – player XM, IT, S3M, MOD, MTM, UMX

Przekazuję wam sposób ruszenia dźwięku i demosceny na rasbbery pi. Dalsze informacje we wnętrzu artykułu.

Instalacja sterowników układu dźwiękowego:

 1. apt-get install alsa-utils
 2. apt-get install mpg321
 3. modprobe snd_bcm2835
 4. amixer cset numid=3 1

Instalacja bibliotek

 1. aptitude update
 2. aptitude install intltool
 3. aptitude install libgtk2.0-dev

Pozyskaj pliki

 1. bassplay-0.1.tar.gz – koniecznie wersja 0.1v
 2. liby arm – bass24-linux-arm.zip
 3. biblioteka bass dla systemu linux

Układ plików

1. umieść plik hardfp/libbass.so z pliku bass24-linux-arm.zip w katalogu /usr/local/lib
2. ustaw ścieżkę “export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib”
3. rozpakuj

 • tar -zxvf bassplay-0.1.tar.gz
 • zawartość pliku bass24-linux.zip umieść w katalogu bassplay-0.1/bass (powyżej rozpakowanego pliku)
 • zawartość pliku bass24-linux-arm.zip w katalogu bassplay-0.1/bass (powyżej rozpakowanego pliku) i nadpisz wszystkie pliki
 mkdir bassplay-0.1/bass
 cp bass24-linux.zip bassplay-0.1/bass/
 cp bass24-linux-arm.zip bassplay-0.1/bass/
 unzip bassplay-0.1/bass/bass24-linux.zip
 unzip bassplay-0.1/bass/bass24-linux-arm.zip

Kompilacja

cd bassplay-0.1
./configure
make
make install

Szafa gra

basstest /sciezka/do/pliku/plik.mod

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Anty-Spam test

ENG: Third planet of the solar system? PL: Trzecia planeta układu słonecznego?

 1.    Pluton / Pluto
 2.    Wenus / Venus
 3.    Jupiter / Jowisz
 4.    Merkury / Mercury
 5.    Sun / Słońce
 6.    Mars / Mars
 7.    Ziemia / Earth